• Metrics for Measuring Security in Peer-to-Peer Software 

      Botnen, Ståle (Master thesis, 2005)
      NORSK: Vi ser i dag en økt bruk av Peer-to-Peer (heretter: P2P) teknologier, denne økningen gjelder både i private og kommersielle settinger. Denne nye teknologien kommer i mange ulike former og kan strekke seg fra ...