• Store planer og små hjul - En studie av el-lastesykkelen i Oslo 

      Botheim, Peter (Master thesis, 2018)
      Verdens klimaproblemer blir stadig større. Havene stiger, isbreer smelter og flere arter blir utryddet. Om ikke mennesker verden over klarer å redusere klimagassutslippene vil vi ifølge FN oppleve 4 graders oppvarming innen ...