• Mobbing fra et barneperspektiv 

      Bjerkan, Hege Ystmark (Master thesis, 2017)
      Dette er en kvalitativ studie om mobbing, som belyser barns forståelse av mobbing og hvordan de mener det bør forebygges. Dårlig psykisk helse og mobbing kan føre til blant annet angst, depresjoner og traumer. Å forebygge ...