• Active control of an ankle using linear actuators and load cells 

   Lillevik, Erlend; Håvardsen, Andreas Nonslid (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten gjelder utviklingen av en prototype for å utføre stabilitetstester på en ankel. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan man implementerer et slikt system, og å lage simulering og visualisering ...
  • Automatic Creation of 3D Printable Brace from Scan of Broken Hand 

   Joar Olai Røyset Lier (Bachelor thesis, 2022)
   Målet med dette prosjektet var å lage et brukervennlig automatisk program for å 3d-skanne hånden, med intensjonen om at dette senere skulle brukes til å lage en pasientspesifikk støtteskinne for håndbrudd. Resultatet var ...
  • Automatisk brems av barnevogn 

   Trælvik, Joakim Indergård (Bachelor thesis, 2022)
   Målet for dette prosjektet er å utvikle et produkt som skal bremse en barnevogn automatisk. Bremsen blir utløst av at en knapp på håndtaket blir sluppet, og bremsingen blir gjort av en elektrisk motor. Motoren kobles til ...
  • Creating Dynamic Requirements Through Iteratively Prototyping Critical Functionalities 

   Kriesi, Carlo; Blindheim, Jørgen; Bjelland, Øystein; Steinert, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper introduces the wayfaring model for requirement generation. Rather than pre-fixing requirements, we propose exploring unknown unknowns, and suggest finding and adapting the emerging set-based requirements while ...
  • Developing waypoint navigation and buoy detection using YOLO for an autonomous surface vessel 

   Stava, Magnus; Gaasholt, Markus Grorud; San, Kaung Htet (Bachelor thesis, 2021)
   Autodrone 2021 er en årlig konkurranse arrangert i Horten. Den har som mål å etablere og styrke den maritime utdanningen nasjonalt. Av den grunn ønsker NTNU Ålesund å ha en tilstedeværelse i konkurransen og følgende rapport ...
  • Effects of Progressive Deltoid Ligament Sectioning on Weber B Ankle Fracture Stability 

   Dalen, Andreas F.; Gregersen, Martin; Skrede, Aleksander Larsen; Bjelland, Øystein; Myklebust, Tor Åge; Nilsen, Fredrik Andre; Molund, Marius (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background: Conventionally, transsyndesmotic fibula fractures with concomitant signs of deltoid ligament injury have been considered unstable and thus treated operatively. Recent studies have indicated that partial deltoid ...
  • Fast and iterative prototyping for injection molding – a case study of rapidly prototyping 

   Kriesi, Carlo; Bjelland, Øystein; Steinert, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Injection molding is essential for mass manufacturing plastic parts in all sizes and shapes. However, predicting the quality of a mold is tricky, and while computer simulations are highly advanced, they rely on conservative ...
  • Fremtidsrettet konseptutvikling for pelagiske anlegg 

   Abelseth, Tor Juul; Didriksen, Vilde-Sofie; Steinagard, Trond (Bachelor thesis, 2021)
   Dette er en teknisk rapport utviklet av tre studenter ved NTNU i Ålesund. Henikten med prosjektet er å utvikle konsepter som er helautomatiske, fremtidsrettet og mer bærekraftige enn dagens anlegg for pakking av pelagisk ...
  • Fremtidsrettet konseptutvikling for pelagiske anlegg 

   Abelseth, Tor Juul; Didriksen, Vilde-Sofie; Steinagard, Trond (Bachelor thesis, 2021)
   Dette er en teknisk rapport utviklet av tre studenter ved NTNU i Ålesund. Henikten med prosjektet er å utvikle konsepter som er helautomatiske, fremtidsrettet og mer bærekraftige enn dagens anlegg for pakking av pelagisk ...
  • Idea Lab: Bridging Product Design and Automatic Manufacturing in Engineering Education 4.0 

   Kleppe, Paul Steffen; Bjelland, Øystein; Hansen, Irina-Emily; Mork, Ola Jon (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Industry 4.0 calls for new multidisciplinary skills, and universities have an essential role in supplying this competence. Engineering Education 4.0 has therefore been introduced as a means of meeting the demands of Industry ...
  • Implementation and Evaluation of a Vibrotactile Assisted Monitoring and Correction System for Partial Weight-Bearing in Lower Extremities 

   Bjelland, Øystein; Gulliksen, William; Kwiatkowski, Arkadiusz Damian; Skavø, Martin; Isern, Håkon Ramon; Shayestehpour, Mohammadamin; Steinert, Martin; Bye, Robin Trulssen; Hellevik, Alf Inge (Chapter, 2023)
   Accurate partial weight bearing in the foot during rehabilitation from musculoskeletal injuries in lower extremities is important to ensure successful recovery. However, it is difficult for patients to know how much to ...
  • IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF AN ARTHROSCOPIC TRACKER SYSTEMI FOR INTRAOPERATIVE MOTION TRACKING AND FORCE REGISTRATION 

   Bjelland, Øystein; Hatledal, Lars Ivar; Steinert, Martin; Bye, Robin Trulssen (Chapter, 2023)
  • Implementation of Virtual Concurrent Engineering Tools in Engineering Education 4.0 

   Kleppe, Paul Steffen; Bjelland, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Adoption of virtual collaboration tools enabling multi-site teaching and learning, as well as informal social interactions, is important for preparing for the digital transformation in engineering education accelerated by ...
  • Intraoperative Data-Based Haptic Feedback for Arthroscopic Partial Meniscectomy Punch Simulation 

   Bjelland, Øystein; Pedersen, Morten Dinhoff; Steinert, Ralf Martin; Bye, Robin Trulssen (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The use of intraoperative tool-tissue interaction data for arthroscopic digital twins has the potential to enhance haptic feedback in surgical simulations. This study demonstrates the implementation of an interpolation-based ...
  • Investigate Techniques for Low-Volume Injection Molding Production 

   Bjelland, Øystein (Master thesis, 2016)
   Because of expensive tooling, injection molding is only suited for large production volumes. Consequently, this makes it hard to justify making prototypes and small production volumes. In spite of recent advances in additive ...
  • Prototyping av gripemodul og objektgjenkjenningssystem for automatisk sortering av gjenbrukskasser 

   Indrelid, Anders Holsæter; Dyb, Tom Erik Flaaen; Huse, Brage (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler utviklingsløpet fra konseptidé til en ferdig prototype for automatisk sortering av gjenbrukskasser brukt i matindustrien, dette ved bruk av en gripemodul og objektgjennkjenning. Disse kassene blir ...
  • Smart Orthosis: Development of prototype for foot deformity correction 

   Molnes, Sverre Moldskred; Bruset, Stian Nordvik (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven omhandler utvikling av et apparat for å korrigere fotdeformasjoner. Målet med dette prosjektet var å lage en behandlingsmetode for fotdeformiteter som ikke involverer kirurgi. Denne behandlingsmetoden skulle ...
  • Smart Sole - Prevention of overload 

   Gulliksen, William; Kwiatkowski, Arkadiusz Damian; Skavø, Martin (Bachelor thesis, 2022)
   Denne rapporten omhandler utviklingen av en smart såle som er laget for å hjelpe brukeren til å legge riktig belastning på et skadet bein. Målet med denne oppgaven var å lage en fungerende prototype. Prototypen skulle kunne ...
  • Testjigg for Biomekanisk Knetesting 

   Bjørkedal, Vegard Dale; Døsvik, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
   Rapporten tar for seg arbeidsprosessen av forbedring av testjiggen til Ålesund biomekaniske lab med grunnlag i ny teknologi. Målet med oppgaven er å utvikle et bedre konsept for festing av kne-kadaver, samt utvikle et nytt ...
  • Toward a Digital Twin for Arthroscopic Knee Surgery: A Systematic Review 

   Bjelland, Øystein; Rasheed, Bismi; Schaathun, Hans Georg; Pedersen, Morten Dinhoff; Steinert, Martin; Hellevik, Alf Inge; Bye, Robin Trulssen (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The use of digital twins to represent a product or process digitally is trending in many engineering disciplines. This term has also been recently introduced in the medical field. In arthroscopic surgery education, the ...