• Stabilitetsanalyser ved hjelp av elementmetoden i GeoSuite 

      Bjørklimark, Jonas Graneggen; Blindheim, Tore Landsverk (Master thesis, 2018)
      Skråningsstabilitet er en av mange viktige problemstillinger innen geoteknisk prosjektering og behovet for gode analysemetoder og -verktøy er derfor tilstede. Gjennom prosjektet GeoFuture har NGI (Norges Geotekniske ...