• Syntese av crocin-derivater 

   Bjørk, Tina Beate (Master thesis, 2008)
   Syntese av crocinderivater. Syntese av crocetin, både kjemisk og ved hjelp av mikroorganisme.
  • Syntese av crocin-derivater 

   Bjørk, Tina Beate (Master thesis, 2008)
   Syntese av crocinderivater. Syntese av crocetin, både kjemisk og ved hjelp av mikroorganisme.