• Do Brain Rhythms Change beforethe Migraine Attack?: A Longitudinal Controlled EEG Study 

   Bjørk, Marte-Helene (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:24, Doctoral thesis, 2011)
   Background The pathophysiological mechanisms that initiate a migraine attack at a particular time or in response to headache triggers are chiefly unknown. It is possible that a fluctuating change in cortical excitability ...
  • Fluctuations of sensorimotor processing in migraine: A controlled longitudinal study of beta event related desynchronization 

   Mykland, Martin Syvertsen; Bjørk, Marte-Helene; Stjern, Marit; Omland, Petter Moe; Uglem, Martin; Sand, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background The migraine brain seems to undergo cyclic fluctuations of sensory processing. For instance, during the preictal phase, migraineurs experience symptoms and signs of altered pain perception as well as other ...
  • Gir ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister økt risiko for alvorlig covid-19? 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Tronvik, Erling Andreas; Buanes, Eirik Alnes; Stovner, Lars Jacob; Atar, Dan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Det er blitt reist spørsmål om hvorvidt denne assosiasjonen er relatert til bruk av ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere.
  • Language impairment in children aged 5 and 8 years after antiepileptic drug exposure in utero – the Norwegian Mother and Child Cohort Study 

   Husebye, Elisabeth Synnøve Nilsen; Gilhus, Nils Erik; Spigset, Olav; Daltveit, Anne Kjersti; Bjørk, Marte-Helene (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background and purpose The purpose was to examine the consequences of antiepileptic drug (AED) exposure during pregnancy on language abilities in children aged 5 and 8 years of mothers with epilepsy. Methods The study ...
  • M.H. Bjørk og medarbeidere svarer 

   Bjørk, Marte-Helene; Gerstner, Thorsten Alfons; Taubøll, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Praktisk håndtering av hodepine 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Alstadhaug, Karl Bjørnar; Eldøen, Guttorm; Dueland, Aud Nome; Poole, Tine; Hagen, Knut; Vetvik, Kjersti; Ofte, Hilde Karen; Sønnervik, Julie; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Winsvold, Bendik K S; Lundqvist, Christofer; Sagabråten, Ståle Onsgår (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende tiltak. Hodepinesykdommer ...
  • Verbal abilities in children of mothers with epilepsy: Association to maternal folate status 

   Husebye, Elisabeth Synnøve Nilsen; Gilhus, Nils Erik; Riedel, Bettina; Spigset, Olav; Daltveit, Anne Kjersti; Bjørk, Marte-Helene (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Objective To examine the effect of maternal folic acid supplementation and maternal plasma folate and antiepileptic drug (AED) concentrations on language delay in AED-exposed children of mothers with epilepsy. Methods ...