• The Economics of Climate Change: Impacts, Mitigation and Adaptation 

   Hovdahl, Isabel Montero (Doctoral theses at NTNU;2021:58, Doctoral thesis, 2021)
  • Has technology replaced routine jobs in Norway? 

   Ibrekk, Ingvild Marie Ytrehus; Sæternes, Sophie Brennvall (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å teste hvorvidt teknologi har erstattet typiske rutineoppgaver, i tillegg til å komplimentere de oppgavene som ikke er preget av rutine. Ved å bruke data fra Arbeidskraftsundersøkelsen, ...
  • Has technology replaced routine jobs in Norway? 

   Ibrekk, Ingvild Marie Ytrehus; Sæternes, Sophie Brennvall (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å teste hvorvidt teknologi har erstattet typiske rutineoppgaver, i tillegg til å komplimentere de oppgavene som ikke er preget av rutine. Ved å bruke data fra Arbeidskraftsundersøkelsen, ...
  • Language Taining and the Employment of Immigrants - An empirical analysis of the effect of participation in Norwegian language training and social studies on the employment of immigrants 

   Larsen, Dan Mikael (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven evaluerer hvordan deltakelse i norskopplæring påvirker antall sysselsatte innvandrere på kommunenivå. Til dette utnyttes paneldata for perioden 2014-2016. Studier på effekten av språkopplæring kompliseres ...
  • Lobbying, Finance and Inequality 

   Heiene, Thea; Longvastøl, Oda Heggedal (Master thesis, 2019)
   Lobbyisme frå interessegrupper er ein integrert del av EU si lovgjeving- og avgjerdsprosess. I denne mastergradoppgåva undersøkjer vi forholdet mellom den politiske påverknaden til finansielle sektorar og grada av økonomisk ...
  • Lobbying, Finance and Inequality 

   Heiene, Thea; Longvastøl, Oda Heggedal (Master thesis, 2019)
   Lobbyisme frå interessegrupper er ein integrert del av EU si lovgjeving- og avgjerdsprosess. I denne mastergradoppgåva undersøkjer vi forholdet mellom den politiske påverknaden til finansielle sektorar og grada av økonomisk ...
  • South-South migration and the labor market: evidence from South Africa 

   Biavaschi, Costanza; Facchini, Giovanni; Mendola, Mariapia; Mayda, Anna Maria (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Using census data for 1996, 2001 and 2007, we study the labor market effect of immigration to South Africa. We exploit the variation—both at the district and at the national level—in the share of foreign-born male workers ...
  • Taking the Skill Bias out of Global Migration 

   Biavaschi, Costanza; Burzynski, Michal; Elsner, Benjamin; Machado, Joël (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Global migration is heavily skill-biased, with tertiary-educated workers being four times more likely to migrate than workers with a lower education. In this paper, we quantify the global impact of this skill bias in ...
  • The Economic Payoff of Name Americanization 

   Biavaschi, Costanza; Giulietti, Corrado; Siddique, Zahra (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We provide the first evidence of the magnitude and consequences of the Americanization of migrants’ names in the early twentieth century. We construct a longitudinal data set of naturalization records, tracking migrants ...
  • The Norwegian Kindergarten Act and its effect on voter participation 

   Johnsen, Pernille Kristine; Gaustadnes, Tonje (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne masteroppgaven var å undersøke effekten på valgdeltakelsen fra implementeringen av barnehagereformen i Norge i 1975. Vi konstruerte et paneldata sett der enhets dimensjonen viser norske kommuner og tids ...