• A quantitative analysis of the relationship between 5G technology and covid 

   Haugen, Thea Ebbeline Nygård; Rege, Maren (Bachelor thesis, 2021)
   I denne artikkelen har vi utført flere tester på konspirasjonsteorien. Målet var å finne ut om 5G har en kausal eller spuriøs effekt på covid. Vårt hovedfunn antyder at det ikke er noe forhold mellom 5G og spredning av ...
  • The Economics of Climate Change: Impacts, Mitigation and Adaptation 

   Hovdahl, Isabel Montero (Doctoral theses at NTNU;2021:58, Doctoral thesis, 2021)
  • Gir økt koronasmitte økt kompensajonsbehov? 

   Kampevoll, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
   Koronapandemien har rammet norsk næringsliv hardt, både gjennom smitteverntiltak, et stort makroøkonomisk tilbakeslag og endret konsumentatferd. Med utgangspunkt er sammenhengen mellom lokalt smittetrykk og hvor mye ...
  • Has technology replaced routine jobs in Norway? 

   Ibrekk, Ingvild Marie Ytrehus; Sæternes, Sophie Brennvall (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å teste hvorvidt teknologi har erstattet typiske rutineoppgaver, i tillegg til å komplimentere de oppgavene som ikke er preget av rutine. Ved å bruke data fra Arbeidskraftsundersøkelsen, ...
  • Has technology replaced routine jobs in Norway? 

   Ibrekk, Ingvild Marie Ytrehus; Sæternes, Sophie Brennvall (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å teste hvorvidt teknologi har erstattet typiske rutineoppgaver, i tillegg til å komplimentere de oppgavene som ikke er preget av rutine. Ved å bruke data fra Arbeidskraftsundersøkelsen, ...
  • Language Taining and the Employment of Immigrants - An empirical analysis of the effect of participation in Norwegian language training and social studies on the employment of immigrants 

   Larsen, Dan Mikael (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven evaluerer hvordan deltakelse i norskopplæring påvirker antall sysselsatte innvandrere på kommunenivå. Til dette utnyttes paneldata for perioden 2014-2016. Studier på effekten av språkopplæring kompliseres ...
  • Lobbying, Finance and Inequality 

   Heiene, Thea; Longvastøl, Oda Heggedal (Master thesis, 2019)
   Lobbyisme frå interessegrupper er ein integrert del av EU si lovgjeving- og avgjerdsprosess. I denne mastergradoppgåva undersøkjer vi forholdet mellom den politiske påverknaden til finansielle sektorar og grada av økonomisk ...
  • Lobbying, Finance and Inequality 

   Heiene, Thea; Longvastøl, Oda Heggedal (Master thesis, 2019)
   Lobbyisme frå interessegrupper er ein integrert del av EU si lovgjeving- og avgjerdsprosess. I denne mastergradoppgåva undersøkjer vi forholdet mellom den politiske påverknaden til finansielle sektorar og grada av økonomisk ...
  • Lønnspåvirkningen av innvandring i Norge 

   Hidle, Nils Hadle; Imset, Kristoffer Fangberget; Lampe, Herman; Wold, Magnus Wang (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven tar for seg innvandring sin påvirkning på lønnsnivået i Norge. Ved hjelp av en regresjonsanalyse på et datasett fra 2015-2019, ser vi påvirkningskraften til innvandring på lønn. Analysen konkluderer med at vi ikke ...
  • South-South migration and the labor market: evidence from South Africa 

   Biavaschi, Costanza; Facchini, Giovanni; Mendola, Mariapia; Mayda, Anna Maria (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Using census data for 1996, 2001 and 2007, we study the labor market effect of immigration to South Africa. We exploit the variation—both at the district and at the national level—in the share of foreign-born male workers ...
  • Taking the Skill Bias out of Global Migration 

   Biavaschi, Costanza; Burzynski, Michal; Elsner, Benjamin; Machado, Joël (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Global migration is heavily skill-biased, with tertiary-educated workers being four times more likely to migrate than workers with a lower education. In this paper, we quantify the global impact of this skill bias in ...
  • The Economic Payoff of Name Americanization 

   Biavaschi, Costanza; Giulietti, Corrado; Siddique, Zahra (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We provide the first evidence of the magnitude and consequences of the Americanization of migrants’ names in the early twentieth century. We construct a longitudinal data set of naturalization records, tracking migrants ...
  • The January Effect at Oslo Stock Exchange 

   Tørmoen, Tina Ulriksen; Vigdel, Benjamin (Master thesis, 2021)
   I denne artikkelen tester vi først for januareffekten på Oslo Børs over perioden 1980 til 2019 med en GARCH estimering. Videre, ved bruk av estimering med et rullerende vindu, betrakter vi evolusjonen av januareffekten ...
  • The Norwegian Kindergarten Act and its effect on voter participation 

   Johnsen, Pernille Kristine; Gaustadnes, Tonje (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne masteroppgaven var å undersøke effekten på valgdeltakelsen fra implementeringen av barnehagereformen i Norge i 1975. Vi konstruerte et paneldata sett der enhets dimensjonen viser norske kommuner og tids ...
  • Understanding the wage differentials in public and private sector 

   Ali, Hekmat (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag: For produksjon og styrke økonominivået er arbeidskraften den viktigste ressursen i et land. Store andel av nasjonal formuen består av arbeidsinnsats. Enten det tilbyes tjeneste eller rekrutterer arbeidskraft, ...