• Fiskefarse med redusert innhold av salt (NaCl) og tilsatt natriumalginat 

      Bersmo, Lise Merete Sitter (Master thesis, 2012)
      Flere studier har vist at saltinntaket til mennesker er for høyt, noe som kan føre til økt risiko for blant annet høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Den største delen av saltinntaket kommer fra mat som er bearbeidet. ...