• Fra plan til drift 

      Berntzen, Andreas (Master thesis, 2022)
      Flere forskningsartikler har kartlagt de synergiske effektene bærekraftige mobilitetsformer kan ha på samfunnet. Derfor har det å legge til rette for at flere skal gå blitt et nasjonalmål i transportplanen fra 2022-2033. ...