• Structure-Preserving Schemes for Stochastic Differential Equations 

      Bergmann, Sjur Svorkmo (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven betraktes en klasse med implisitte Runge–Kutta-metoder (RK-metoder) som kalles Hamiltonian Boundary Value Methods (HBVMs). Disse metodene er spesielt godt egnet til å løse kanoniske Hamiltonske systemer; ...