• Design and Manufacturing of a Twin Harmonic Machine with Counter-rotating Rotors 

   Bergesen, Samson (Master thesis, 2022)
   Konseptet med å drive to rotorer som kan rotere i separate retninger i samme stator ved å bruke harmoniske komponenter i et konsentrert viklingsoppsett i en overflatemontert permanentmagnetmotor har blitt undersøkt. ...
  • Utvidelse av mikronettet på Gjefsjøen Fjellgård 

   Bergesen, Samson; Johannessen, Magnus Normann; Krishnasothy, Sageeban; Hansen, Håkon Risbøl (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten tar for seg energiproduksjonen i et mikronett i øydrift på Gjefsjøen Fjellgård i Snåsa kommune. Dagens anlegg inkluderer et dieselaggregat, solceller, batteribank og en vindturbin. Gårdeier har i en lengre ...