• Metodikk for å minimere totalkostnaden til jernbaneinfrastruktur 

      Bergerud, Lars (Master thesis, 2018)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er at jernbaneprosjekter er kostbare investeringer. Derfor er det ønskelig å redusere totalkostnaden til jernbaneinfrastruktur. I oppgaven regnes totalkostnaden som summen av investering-, ...