• Reaksjoner på utroskap blant seksuelle minoriteter i Norge 

      Bergendahl, Ingrid Gjulem (Master thesis, 2016)
      I den generelle befolkningen rapporterer flere menn enn kvinner at seksuelt utroskap hos partneren er mer opprørende enn emosjonelt utroskap. Tidligere forskning på sjalusirespons har imidlertid undersøkt heteroseksuelle ...