• Designing Keepworthy Products 

      Berge, Sivert (Master thesis, 2023)
      Målet for denne masteren er å utforske hvordan prinsipper for bevarbarhet kan blir brukt til å designe produkter. Det foreligger mange teoretiske studier og rammeverk som beskriver aspekter ved bevarbare produkter, men ...