• Effekt av styrketrening på fysisk funksjon hos slagrammede med hemiparese 

      Iversen, Line; Berg-Nilsen, Markus; Ulset, Amalie (Bachelor thesis, 2022)
      Formålet med dette litteraturstudiet er å undersøke om styrketrening har en positiv effekt på slagrammede med hemiparese. Litteraturstudiet inkluderte 8 studier som ble funnet gjennom et litteratursøk i PubMed og ScienceDirect. ...