• Aesthetics of Contribution and Participation in "Lulleland" 

   Berg, Ine Therese (Chapter, 2022)
  • Etiske dilemmaer i reminisensteater 

   Johansen, Solveig (Bachelor thesis, 2022)
   I denne bacheloroppgaven har jeg tatt for meg problemstillingen: «Hvilke utfordringer kan oppstå når man fremstiller andres liv og historier i dokumentarteater, sett i lys av forstillingen «De levende»». Gjennom teori fra ...
  • Lyddesign i ungdomsteater 

   Mikalsen, Liv Kristin (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i mitt arbeid som lydteknikker under produksjonen av forestillingen Defekt på ISAK Kultursenter. Denne forestillingen ble produsert i faget DRA2002 på Drama og Teater linjen hos ...
  • Negotiating the Participatory Turn: Audience Participation in Contemporary Theatre and Performance 

   Berg, Ine Therese (Doctoral theses at NTNU;2020:276, Doctoral thesis, 2020)
   Summary This thesis explores the increased use of participatory strategies in contemporary theatre by focusing on competing interpretations of what participation engenders, and the differing contexts in which such ...
  • Participation and Creative Autonomy:: The Changing Role of Artists 

   Berg, Ine Therese (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   In this article I analyze the implications of different forms of participation on the role of artists and their creative autonomy. Through a conceptual clarification around core ideas that are commonly associated with the ...
  • Seks bind på tre timer: En analyse av adaptasjon 

   Johnsen, Jenny Sofie (Bachelor thesis, 2023)
   "Seks bind på tre timer: En analyse av adaptasjon" undersøker hvordan forestillingen "Juvikfolket" av Trøndelag Teater (2023) fungerer som en scene-adaptasjon av Olav Duuns romanserie "Juvikfolke" (1918 – 1923), med fokus ...