• RSS - Repository Self Service 

      Stangvik, Ron J.; Berg, Christer (Bachelor thesis, 2010)
      Repository Self Service er et system som automatiserer opprettelse av Subversion repositorier. Gjennom et webgrensesnitt kan brukere av systemet selv opprette, konfigurere og slette sine repositorier. Dette letter ...