• Skanskas usikkerhetsstyring i tidligfasen av byggeprosjekter 

      Berg, Åse Karoline Bjelland (Master thesis, 2014)
      Hensikten med denne oppgaven har vært å utforske metodene Skanska benytter i sin usikkerhetsstyring i tidligfasen av prosjekter, med tanke på hvordan de fungerer både i teori og praksis. Problemstillingen som ble utarbeidet ...