• Hvilke styringsstrategier finner vi i sjømatnæringen? 

      Bentsen, Steffen; Nøtnes, Håvard Olsen (Master thesis, 2021)
      Behovet for helhetlig styringssystem i organisasjoner er i dag økende for å imøtekomme en mer kompleks verden. Omgivelser er situasjonsbestemt, og en forutsetning for hvilke styringsstrategier virksomheter har. Formålet ...