• Value Co-Creation in B2B Software Startups 

      Benjamin Holsten (Master thesis, 2020)
      I 2018 var den viktigste grunnen til at oppstartsbedrifter feilet at de leverte et produkt eller en tjeneste som ikke tilfredsstilte et behov i markedet. Manglende forståelse av kundene sine og svake kommersielle evner er ...