• Assessment of Impact of Dredging on Sediment Transport at Borg Port 

      Bengtson, Maren Elise (Master thesis, 2019)
      Målet for denne masteroppgaven har vært å modellere hvordan sedimenter spres under mudringsoperasjoner. En numerisk modell for et utvalgt prosjekt, Borg Havns planlagte mudringsprosjekt, er blitt utarbeidet ved å bruke ...