• Evaulation of S2R-tree 

      Bemelmans, Petter Thrane (Master thesis, 2020)
      Mer og mer data produsert I dag er knyttet til et geografisk punkt. Denne type data, er sjeldent kun romslig. Vanligvis er den koblet med et sett nøkkelord. Disse nøkkelordene kan beskrive lokasjonen, noe som skjedde der ...