• Simulation and Optimization of Emergency Medical Services in Oslo and Akershus 

   Schjølberg, Magnus Eide; Bekkevold, Nicklas Imanuel Paus (Master thesis, 2022)
   Hvert år øker antallet akutthendelser som håndteres av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Oslo og Akershus. Dessverre møtes ikke den økende etterspørselen etter prehospitale tjenester av en tilsvarende økning i tilbudet, ...
  • Simulation and Optimization of Emergency Medical Services in Oslo and Akershus 

   Schjølberg, Magnus Eide; Bekkevold, Nicklas Imanuel Paus (Master thesis, 2022)
   Hvert år øker antallet akutthendelser som håndteres av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Oslo og Akershus. Dessverre møtes ikke den økende etterspørselen etter prehospitale tjenester av en tilsvarende økning i tilbudet, ...