• Å trakte etter å bli et lik 

      Beck, Maria Helene Hanssen (Master thesis, 2020)
      Sammendrag Den spedalske sykdom har vært en plage for mennesker gjennom historien. Fra midten av 1800-tallet foregikk det en omfattende lepraforskning i Norge. Denne forskningen har blitt skrevet om i mange verk og da med ...