• Trondhjemsvegen 3: bolig og forretningsbygg 

      Holm, Knut Jonny; Rismoen, Jørn Stian; Snesrud, Ole Martin; Beck, Kristian (Bachelor thesis, 2007)
      Vårt hovedprosjekt dreier seg om å utføre en rådgivende ingeniørs oppgaver i forbindelse med prosjekteringen av et bygg. Vi har sett på et planlagt bolig- og forretningsbygg i Trondhjemsvegen 3. Bygget er planlagt over 5 ...