• Estimering av tid til brudd i rørnettverk 

      Bakketun, Morten Mæland (Master thesis, 2016)
      En av de mest alvorlige nødsituasjonene på et prosessanlegg for olje og gass, er en brann. Vegger i beholdere og rør vil da overhetes, samtidig som det foregår en termisk ekspansjon av inventaret. Dette vil medføre svekkede ...