• Flerbrukshaller og prefabrikasjon 

      Bakke, Kjell Erik (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som har et pågående prosjekt med tittelen «Gode Idrettsanlegg». Visjonen til prosjektet er å få bygget bedre og billigere ...