• Memories of the transatlantic slave trade in school textbooks 

      Baiden, Jakob. (Master thesis, 2023)
      Selv om den transatlantiske slavehandelen var over i begynnelsen av det tyvende århundre er det en vesentlig del av historien til landene som var involvert. Som denne oppgaven utforsker er England, Ghana, og Jamaice tre ...