• The Pyrolysis of 3D-Printed Polymers 

      Baglo, Kjetil Skar (Master thesis, 2021)
      Trender innen modellering av gassdiffusjonslag for bruk i brenselceller, peker på et potensiale for at ytelsen til eksisterende brenselcelle-teknologi kan økes med et strukturert gassdiffusjonslag. Dette har skapt et behov ...