• 2D NUMERICAL MODELLING OF HYDRAULICS AND SEDIMENT IN A RESERVOIR 

      BELLO, MOYINJAH (Master thesis, 2022)
      Abstrakt Sedimenttransport i elver har vært et aktivt og ekspanderende forskningsfelt i årevis på grunn av sin kompleksitet og dynamikk. Feltet er ganske viktig på grunn av dets anvendelse i elvebassengforvaltning, ...