• Verden i barnehagen: Flerkulturell praksis gjennom materialitet 

      Børstad, Tone Gudrun (Master thesis, 2013)
      Gjennom et feltarbeid bestående av observasjoner i Berg barnehage, mine egne erfaringer som barnehagelærer og relevant teori har jeg studert hvordan kulturelt mangfold gjøres i hverdagen i barnehager. Jeg har fokusert på ...