• Evolving Deep Neural Networks using Genetic Algorithms 

      Børstad, Eivind (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgaven har nevroevolusjon blitt brukt for å automatisk utvikle de fleste av hyperparametrene for nevrale nett, som ellers må settes manuelt av bruker. Den foreslåtte metodologien skiller seg fra de fleste ...