• En opplevelse av mening og mestring 

      Bævre, Magnhild Moen (Master thesis, 2022)
      Temaet for denne masteroppgaven er konsulenters opplevelse av å befinne seg i tidsbegrensede team, og hvilke betingelser som er sentrale for å prestere og trives. Kravene i omskiftelige og komplekse miljøer er høye, og jeg ...