• #liveterbestute 

   Aune, Siv Stavang (Master thesis, 2021)
   I denne kvalitative studien av friluftsliv som eit sosialt felt har eg undersøkt korleis unge vaksne oppfattar spelereglane i friluftsliv, særleg knytt til faktorar som kunnskap, utstyr og sjølvpresentasjon i sosiale media. ...
  • Motivasjon for fysisk aktivitet i skulen 

   Aune, Siv Stavang (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgåva omhandlar elevars motivasjon for deltaking i skulens opplæring knytt til fysisk aktivitet. Prosjektet forsøker å finne ut kva samanhengar som eksisterer mellom elevars målperspektiv, og deira oppleving av ...