• Verdivurdering av SalMar ASA 

      Aune, Dennis André; Grindberg, Markus; Leseth, Carl Philip (Bachelor thesis, 2023)
      Formålet med vår oppgave er å utføre en verdiverdsettelse av selskapet SalMar ASA. Vi har valgt følgende problemstilling: Hvor mye er SalMar ASA verdt per 31.12.2021? Vi har gjennom vårt arbeid på denne bacheloroppgaven ...