• Djevelens musikalitet - spillende djevler i skandinaviske kalkmalerier 

      Aune, Charlotte Horsfjord (Master thesis, 2021)
      Oppgaven Djevelens musikalitet – spillende djevler i skandinaviske kalkmalerier ser på et utvalg av dommedagsmotiver fra gotikken der det er malt inn en instrumentspillende djevel i delmotivet med helvetesgapet. Oppgavens ...