• Åpen innovasjon og IPR 

      Aspli, Stine Haugseth (Master thesis, 2011)
      Formålet med masteroppgaven er å belyse relasjonen mellom IPR, åpen innovasjon og innovasjonsgrad. Bakgrunnen for masteroppgaven er at Statoil er under implementering av åpen innovasjon og i den forbindelse oppstår det ...