• Dokumentasjon av VA-anlegg og ledninger 

      Asphaug, Robert; Lirhus, Christine Belsnes (Bachelor thesis, 2016-09-08)
      Et problem veldig mange etater sliter med når det gjelder sluttdokumentasjon VA-anlegg og ledninger, er det at leveranse innen tidsfristen ikke blir overholdt og at dokumentasjonen ikke svarer til kravene som er stilt. ...