• Offentlige krav og insentiver for en bærekraftig BAE-næring 

      Aspenes, Jørgen W. (Master thesis, 2019)
      Bygge-, Anleggs- og Eiendomsnæringen er Norges største landbaserte næring. FN estimerer at næringen globalt står for 40 prosent av energiforbruket og 1/3 av klimagassutslippene. Om Norge skal nå sine forpliktelser i henhold ...