• Safe implementation of advanced process control on Edvard Grieg 

      Aslam, Waleed (Master thesis, 2020)
      Master oppgaven omhandler sikker implementering av en model prediktiv kontroller på Edvard Grieg. En sikkerhetsanalyse basert på feil-tre, hendelses-tre, HAZOP og risikomatrise er brukt for å fremheve eventuelle farekilder ...