• E-Waste Tracker: A Solution to Monitor E-Waste Recyling Process 

      Artang, Sara (Master thesis, 2023)
      Produksjonen av elektronisk avfall (e-avfall) øker i en hastighet som er uten sidestykke på grunn av faktorer som raske teknologiske fremskritt, endrede forbrukerpreferanser, produktets levetid og det økende antallet ...