• Profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom 

      Arntzen, Tore (Master thesis, 2013)
      Offentlig sektor, bestående av statlige virksomheter, statlig forvaltning og kommunal sektor er samlet sett Norges klart største eier av fast eiendom. Aktørene er tilknyttet sin eier på vidt forskjellige måter hva gjelder ...