• Et vanskelig sak å lære den norske språk? 

      Arntzen, Stine Lise (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har jeg sett nærmere på avvik innenfor genus og dobbel bestemthet i mellomspråkstekster. De innlærerne jeg har tatt utgangspunkt i, har alle engelsk som førstespråk, og de er fra Storbritannia. Jeg har ...