• «Selvfølgelig er det alderen,» sa jeg. «Hva ellers.» 

      Arnestad, Kristin Kjellmo (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven tar jeg for meg Kjell Askildsens novelle «Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten» (1983). Jeg undersøker hvordan Thomas Fs utenforskap i alderdommen tematiseres, og derfor arbeider jeg med ...