• Immunfluorescens som metode for fibertyping av type II muskelfibre 

      Nyutstumoen, Johanne; Apalseth, Marie (Bachelor thesis, 2023)
      Kakeksi er et vekttapssyndrom som blant annet kan ramme pasienter med langt fremskreden kreft. Tilstanden kjennetegnes ved tap av muskelmasse som følge av en metabolsk ubalanse i musklene. Mekanismene bak kakeksi er ikke ...