• Variable speed operations of Francis turbines 

      Andreas Nordvik (Master thesis, 2019)
      Den økende andelen av uregulerbar kraftproduksjon, som vind og sol, blir det stadig viktigere å ha mer pålitelige energikilder for å tilfredsstille etterspørselen av et varierende strømforbruk.Vannkraft kan brukes til dette ...