• Konseptutvikling av drivverk for elektrisk varesykkel 

      Andersen, Morten (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven tar for seg den tidlige fasen av en produktutvikling. Omfanget det skal sees på i denne oppgaven er et drivverk til en elsykkel inkludert pedaler, krank, kraftoverføring, gir og motor. Den begynner med ...