• An Experimental and Numerical Study of Thermoplastics at Large Deformations 

   Andersen, Marius (Doctoral thesis at NTNU;2016:191, Doctoral thesis, 2016)
   This thesis has examined the mechanical behavior of HDPE and PVC at large strains and at low to intermediate strain rates. This examination has been done by analyzing experimental results from uniaxial tension and ...
  • Enhanced Measurements of Large Deformations of Thermoplastics 

   Winjum, Olve (Master thesis, 2014)
   The purpose of this study is to evaluate a numerical material model for thermoplastics developed at SIMLab, NTNU. Several experimental tests, using both HDPE and PVC, were conducted in order to have a basis for calibrating ...
  • Kraftforsyning til Geiranger 

   Andersen, Marius; Drønnen, Susann; Kerchaoui, Sofia Jøssang (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten tar for seg å utrede fremføring av tilstrekkelig elektrisk effekt til Geiranger, slik at cruiseskipene på sikt kan forsynes med landstrøm. Geiranger ligger i et verdensarvområde, som fører til en rekke miljømessige ...
  • Optimization of Mask R-CNN algorithm for corrosion detection using Genetic Algorithm and sky segmentation 

   Semb, Helene (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven tar sikte på å studere og vurdere strategier for å forbedre et nevralt nettverk for å oppdage og segmentere korrosjonsskader fra broinspeksjoner. For å evaluere effekten av bildene, ble datasettet innsnevret ...
  • Towards Remaining Life Assessment by use of Conditional Adversarial Networks 

   Pettersen, Håkon Kvalvåg (Master thesis, 2021)
   Statistikk viser at fler-tallige tap av forankringsliner har skjedd tidlig i den designede levetiden. Forankringsliner av kjetting var ansvarlige for opptil 50 % av alle tap, hvor utmatting var en av hoved°arsakene for ...
  • Towards Remaining Life Assessment Using Machine Learning 

   Heien, Henrik (Master thesis, 2021)
   Brudd i ankerkjettinger grunnet korrosjon og utmatting er et problem offshorenæringen møter. Brudd i flere kjettinger i permanent oppankrede systemer har vist seg å ha en årlig frekvens på omtrent 3 x 10^-3 og de fleste ...
  • Validation of material model for polypropylene (PP) 

   Sælen, Kristin (Master thesis, 2012)
   A hyperelastic-viscoplastic material model intended for thermoplastics has been developed by SIMLab at NTNU. This model formed the basis of the thesis, where a material model for the polymer polypropylene was calibrated ...
  • Validation of material model for polypropylene (PP) 

   Vange, Kjetil (Master thesis, 2012)
   Polymers are the up and coming engineering material. The number of possibleapplications is increasing fast and so is the need for a good polymer material model. Thescientists at SIMLab at NTNU have developed such a material ...
  • Validering av materialmodell for polypropylen (HDPE) 

   Hegni, Tonje (Master thesis, 2012)
   Denne rapporten tar for seg validering av en hyperelastisk viscoplastisk material modell som tidligere har blitt implementert i elementmetode koden LS Dyna. Materialet som er evaluert er polyetylen (HDPE) som er levert ...
  • Validering av materialmodell for polyvinylklorid (PVC) 

   Østen, Torgrim (Master thesis, 2012)
   En ny materialmodell for termoplaster ble utviklet ved SIMLab i 2010. Validering av denne er målet for denne oppgaven. Modellen implementeres i LS-DYNA som en brukerdefinert materialmodell og inneholder 11 parametre som ...
  • Visco-elastic response of thermoplastics 

   Kristensen, Vegard Berge (Master thesis, 2013)
   In this study a recently developed visco-elastic visco-plastic material model has been evaluated with the intention of improving the simulated behaviour of polymers. In order for polymers to become a more reliable construction ...