• Evaluation of a reversible NH3 heat pump unit 

      Amundsen, Lars-Adrian (Master thesis, 2019)
      Denne rapporten er laget for å evaluere en reversibel NH3 varmepumpe som GK har installert i sitt kontorbygg i Folke Bernadottes Vei 40 i Bergen. Rapporten tar for seg teoretisk bakgrunnsmateriale relevant for NH3-systemer, ...